Nabożeństwa i Msze święte


             M S Z E   Ś W.


SŁUP

Niedziela
godz. 8.00; 12.30

KRAJÓW

Niedziela
godz. 9.30
SICHÓW

Niedziela
godz. 11.00