Chrzest


Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św.” Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha św. oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa - do Kościoła.

Chrzest dziecka powinien nastąpić w pierwszych tygodniach po urodzeniu (najlepiej w ciągu miesiąca). Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci należy je bezzwłocznie ochrzcić (np. w szpitalu), a po wyzdrowieniu rodzice dziecko przynoszą do świątyni parafialnej, aby przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym.

Miejscem właściwym udzielania sakramentu chrztu św. dzieciom jest parafia zamieszkania rodziców. Na chrzest w innej parafii, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców.

Po urodzeniu dziecka, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Celem sporządzenia zapisu w księgach metrykalnych, rodzice dostarczają w kancelarii:
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- przedstawiają wybranych chrzestnych (nazwiska i imiona, adres zamieszkania);

Oprócz tego zobowiązują się wziąć udział w nauce przedchrzcielnej oraz jeśli mają sakrament małżeństwa przystąpić do sakramentu pokuty, a podczas Mszy św. chrzcielnej przyjąć Komunię św.

Rodzice wcześniej powinni wybrać imię lub imiona dziecku, pamiętając by przynajmniej jedno z nich świadczyło o przynależności do Kościoła, to znaczy by było to imię świętego lub błogosławionego, który będzie dla dziecka wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga.