21 IX 2016 r.,

Zwiedzanie kościoła w Słupie -

    indywidualne i grupowe

           kontakt pod nr

              733 325 312

Zapytanie ofertowe remontu ołtarza

na stronie ARiMR